Współpracujemy

Z pracownikami naukowo dydaktycznymi oraz doktorantami specjalizującymi się w matematyce i statystyce stosowanej…

Analizy statystyczne i metodologia badań

Profesjonalne opracowania statystyczne…

Profesjonalne konsultacje

Z zakresu matematyki, statystyki oraz metodologii badań…O nas

Jeste??my grup???? doktor??w i doktorant??w nauk technicznych z dziedzin matematyki, statystyki i informatyki. Specjalizujemy si???? od ponad 6 lat w analizach statystycznych oraz modelowaniu matematycznym.

Do naszych klient??w podchodzimy z ??yczliwo??ci????. W naszej pracy wa??ne na pierwszym miejscu jest Pa??stwa zadowolenie.

Gwarantujemy wysok???? jako??????, poufno?????? i solidno?????? opracowa?? statystycznych.

Po odbiorze analiz odpowiadamy na ka??de zapytanie. W przypadku kiedy promotor pracy uzna, ??e co?? nale??y zmieni???? w opracowaniu, wykonujemy to bez ??adnej dop??aty w ci????gu 1-2 dni.vertrauensw??rdige replica uhren

W naszym zespole pracuj????: Wojtek, Mariusz, Mateusz, Ania oraz Katarzyna.

  • Wojtek (6 lat do??wiadczenia)  specjalizuje si???? w statystyce psychologicznej (prace dla student??w SWPS i UWr) i statystyce medycznej
  • Mariusz (6  lat do??wiadczenia) jest specjalist???? w statystyce psychologicznej, medycznej oraz z fizjoterapii
  • Mateusz (5  lat do??wiadczenia) jest ekspertem w dziedzinie analiz z ekonomi i nauk technicznych
  • Ania (4 lata do??wiadczenia) jest statystykiem nauk spo??ecznych i  biologicznych)
  • Katarzyna (4 lata do??wiadczenia) specjalizuje si???? w metodach statystycznych do nauk technicznych.

Zapraszamy serdecznie do wsp????pracy
zegarki repliki