Współpracujemy

Z pracownikami naukowo dydaktycznymi oraz doktorantami specjalizującymi się w matematyce i statystyce stosowanej…

Analizy statystyczne i metodologia badań

Profesjonalne opracowania statystyczne…

Profesjonalne konsultacje

Z zakresu matematyki, statystyki oraz metodologii badań…O nas

Jeste??my grup? doktor??w i doktorant??w nauk technicznych z dziedzin matematyki, statystyki i informatyki. Specjalizujemy si? od ponad 6 lat w analizach statystycznych oraz modelowaniu matematycznym.

Do naszych klient??w podchodzimy z ??yczliwo??ci?. W naszej pracy wa??ne na pierwszym miejscu jest Pa??stwa zadowolenie.

Gwarantujemy wysok? jako???, poufno??? i solidno??? opracowa?? statystycznych.

Po odbiorze analiz odpowiadamy na ka??de zapytanie. W przypadku kiedy promotor pracy uzna, ??e co?? nale??y zmieni? w opracowaniu, wykonujemy to bez ??adnej dop??aty w ci?gu 1-2 dni.

W naszym zespole pracuj?: Wojtek, Mariusz, Mateusz, Ania oraz Katarzyna.

  • Wojtek (6 lat do??wiadczenia)  specjalizuje si? w statystyce psychologicznej (prace dla student??w SWPS i UWr) i statystyce medycznej
  • Mariusz (6  lat do??wiadczenia) jest specjalist? w statystyce psychologicznej, medycznej oraz z fizjoterapii
  • Mateusz (5  lat do??wiadczenia) jest ekspertem w dziedzinie analiz z ekonomi i nauk technicznych
  • Ania (4 lata do??wiadczenia) jest statystykiem nauk spo??ecznych i  biologicznych)
  • Katarzyna (4 lata do??wiadczenia) specjalizuje si? w metodach statystycznych do nauk technicznych.

Zapraszamy serdecznie do wsp????pracy