Współpracujemy

Z pracownikami naukowo dydaktycznymi oraz doktorantami specjalizującymi się w matematyce i statystyce stosowanej…

Analizy statystyczne i metodologia badań

Profesjonalne opracowania statystyczne…

Profesjonalne konsultacje

Z zakresu matematyki, statystyki oraz metodologii badań…

Wsparcie statystycze do prac

Nasza oferta obejmuje:

- pomoc statystyczn? do prac z psychologii
- pomoc statystyczn? do prac z medycyny
- pomoc statystyczn? do prac z ekonomii
- pomoc statystyczn? do prac z fizjoterapii
- pomoc statystyczn? do prac z biologii
- opracowania statystyczne z interpretacj? danych
- analizy statystyczne do urz?dze?? technicznych
- optymalizacja danych
- modelowanie proces??w biznesowych

Przegl?d statystyk jakie wykonujemy jest >> t u t a j <<

Na Pa??stwa ??yczenie wystawiamy rachunki i faktury.

Zapraszamy serdecznie do wsp????pracy